Base de la carretera de la escoria triturada

Base de la carretera de la escoria triturada